Om Tysnes Turlag

Tysnes Turlag er ein del av Bergen og Hordaland Turlag og Turistforeningen. Gjennom ditt medlemskap i Tysnes Turlag får du rabatt på turer og kurs og tilgang til over 550 DNT-hytter over heile Noreg.

Styret

Navn Rolle E-post Telefon
Rebekka Høgestøl Styreleder tysnes.turlag@dnt.no 95551807
Ketil Skjolde Nestleder
Celine Cevy Dahl Kasserer
Åse Enes Referent
Per Verner Aase Styremedlem
Karl Lunde Styremedlem
Arnhild Sletteskog Lunde Styremedlem