Om Tysnes Turlag

Tysnes Turlag er ein del av Bergen og Hordaland Turlag og Turistforeningen. Gjennom ditt medlemskap i Tysnes Turlag får du rabatt på turer og kurs og tilgang til over 550 DNT-hytter over heile Noreg.

Styret

Navn Rolle E-post Telefon
Rebekka Høgestøl Styreleder tysnes.turlag@dnt.no 95551807
Per Verner Aase Nesteleder
Stine Alette Aasheim Kasserer
Åse Enes Referent
Ketil Skjolde Styremedlem
Arnhild Sletteskog Lunde Styremedlem
Johanne Dalland Styremedlem
Karl Lunde Vara
Margrete Klemmetsby Vara