Gruppene i Tysnes Turlag

Tur til Hovlandsnuten på Tysnes, mai 2020.
Tur til Hovlandsnuten på Tysnes, mai 2020. Foto: André Marton Pedersen

 Sti/Merkingsgruppa

 Me er i gang med å velga ut stiar der det trengs rydding/merking, og har kontakta bygdelaga og idrettslaga om innspel til prioritering av stiar. Ansvarleg for denne gruppa er Karl Lunde.

Turledergruppa

Me ser for oss å arrangere turar om søndager, kanskje så ofte om kvar 14. dag. Og då kjem me til å velje turar på eit par timar, med varierande turmål. Ansvarleg Celine Cevy Dahl.

Padlegruppa

Padleturar er så gøy at me satsar på å få til ein slik tur den fyrste torsdagen i månaden. Krav for å vera med på padletur er våttkort. Ansvarleg for denne gruppa er Ragnhild Malkenes. Frå haust til tidlig vår flyttes padleturane til laurdag eller søndag.

Barnas Turlag Tysnes

Me arrangerer turar for born og familie hver fyrste laurdagen i måneden. Du finner alle turar i turkalenderen eller på Facebook

Frivillige på arrangement

Me har òg ein del frivillige som vil hjelpe til på arrangement, og ansvarleg for denne gruppa er Christine Breyholtz.