Oppstartsmøte 4. november

Informasjonsmøte Tysnes Turlag
Informasjonsmøte Tysnes Turlag Foto: Trude Iversen

4. november var det informasjonsmøte om oppstart av Tysnes Turlag

Interessen for oppstart av et lokalt turlag under Bergen og Hordaland Turlag og DNT er stor på Tysnes.  Rundt 50 personer var tilstede i informasjonsmøte om oppstart av Tysnes Turlag. Mange meldte seg som frivillige i det nye Turlaget, og det var interesse for oppstart av både Barnas Turlag, DNT Ung, merking og vedlikehold av stier, fellesturer og aktiviteter på sjøen. 

Det ble opprettet et interimstyre som jobber med vedtekter og andre formaliteteter rundt oppstart av et lokallag fram mot stiftelsesmøte 18. februar.

Skrevet av Trude Iversen 7. januar 2020