Årsmøte i Tysnes Turlag

Arrangement

Dato
25. januar kl. 18:00 - 20:00
Passer for
Alle
Turtyper
Arrangement, Medlemsmøte, Årsmøte
Arrangør
Tysnes Turlag

Innkalling til årsmøte i Tysnes Turlag den 25. januar 2022 kl 18:00 i Kommunestyresalen på Rådhuset,  Uggdal. 

På vegne av Tysnes Turlag vert det med dette sendt ut innkalling til ordinært årsmøte onsdag 25. januar kl 18:00 i kommunestyresalen på rådhuset, Uggdal. Det vert gjennomgang av vanlege årsmøtesaker.

Framlegg til Årsmøtet må være styret i hende innan utgangen av desember månad.

Me fylgjer gjeldande smittevernreglar og vil ta imot påmeldinga på førehand innan 15 .Januar kl 16:00 til Rebekka Høgestøl 95551807 eller på epost tysnes.turlag@dnt.no

Vel møtt. 
Styret i Tysnes Turlag


Program:
1. Opning v/leiar
2. Godkjenning av innkalling
3. Val av ordstyrar, referent og to stk som skal signere årsmøteprotokollen
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Vedtaksendring. Forslag til vedtaksendring; 1. og 2. varamann der begge har møterett. 
8. Val
9. Innlegg om berekraft av Elisabeth Skage styreleder Bergen og Hordaland Turlag.
10. Avrunding 


MVH
Rebekka Høgestøl
Styreleiar

Kontaktinformasjon: